Vårt huvudfokus är headhunting av delägare till advokatbyråer och chefsjurister till företag.

De befattningar vi vanligtvis tillsätter på advokatbyråer är delägare, seniora biträdande jurister och counsels.

När det gäller företag är vår huvudinriktning chefsjurister men även seniora bolagsjurister och styrelseledamöter som är jurister.

Selin Legal arbetar efter en gedigen och väl beprövad process enligt följande.

Behovsanalys

Vi upprättar en behovsanalys genom intervjuer hos vår kund. Detta för att få en tydlig bild av både positionen som ska tillsättas och verksamheten. Därefter formulerar vi en kravprofil gällande erfarenheter och personliga egenskaper. Kravprofilen godkänns av kunden.

Search

Utifrån kravprofilen utformar vi en anpassad search efter kundens specifika behov och förutsättningar. Selin Legal har ett stort kontaktnät av jurister men vi använder oss naturligtvis också av digitala kanaler och andra källor för att ta fram kandidater. Vi tar fram en long list med tänkbara kandidater som kunden godkänner innan vi tar kontakt med aktuella personer.

Urval

Urvalet sker i ett antal steg. Först telefonintervjuar vi kandidaterna och de kandidater vars erfarenhet och kompetens bäst stämmer överens med den framtagna kravprofilen presenteras för kunden (short list). Därefter genomför vi strukturerade intervjuer med ett antal utvalda kandidater. I förekommande fall kompletterar vi även med personlighetstester.

Möte hos kund

Efter urvalsprocessen presenterar vi ett antal särskilt passande kandidater. Vi bokar sedan in intervjuer mellan kunden och respektive kandidat där även vi från Selin Legal är med på mötet för att stötta kunden i valet av kandidat. Därefter bokar vi upp möten med den/de kandidater kunden föredrar att gå vidare med. Även här deltar vi från Selin Legal.

Referenstagning

På slutkandidat tar vi referenser för att verifiera vår gemensamma bild av den aktuella kandidaten.

Delägarskap/Anställning

Kunden erbjuder kandidaten avtal och sluter detta. Vi är naturligtvis behjälpliga ända fram tills allt är klart.

Är du intresserad av våra tjänster inom Legal Executive Search?

Välkommen att kontakta Andreas Selin på telefon 0707-200 190 eller på andreas.selin@selinlegal.se