Legal Executive Search

Legal Interim

Vi har lång erfarenhet av executive search och interimslösningar inom juristbranschen vilket har gett oss stor kunskap och förståelse för våra kunder och deras behov. Med vårt breda nätverk och många goda kontakter har vi möjlighet att hitta kandidater som passar för våra uppdrag.

Sedan 2014 har Selin Legal hjälpt advokatbyråer och företag att tillsätta jurister. Vi ser det som vårt uppdrag att tillsätta de bästa juristerna hos ledande advokatbyråer och företag.

Selin Legal är ett bolag styrt av värderingar med tydlig inriktning på pålitlighet, förtroende och diskretion för att skapa goda resultat för våra kunder. Vi lägger stor vikt på mångfald och att alltid bland annat sträva efter att presentera såväl kvinnliga som manliga kandidater i våra processer.

Legal Executive Search
Vårt huvudfokus är headhunting av delägare till advokatbyråer och chefsjurister till företag. Vi fokuserar även på andra seniora jurister och styrelseledamöter.

Legal Interim
Vi skapar stor flexibilitet för våra kunder vid uthyrning av jurister och ser till att kunderna alltid får rätt kompetens.